Cadastru si Intabulari in Bucuresti si Ilfov

Realizare Cadastru Imobiliar, Intabulari terenuri si imobile,  Topografie Inginereasca

 

Intabulari imobile si terenuri

Intabularea după încheierea unei tranzacții imobiliare – vânzare, donație, partaj, schimb etc.
Pentru a putea vinde, dona sau încheia o altă tranzacție imobiliară prin notariat, imobilul care face obiectul acestei tranzacții trebuie să aibă documentația cadastrală întocmită și să fie deja înscris în cartea funciară (intabulat). Dacă imobilul nu are documentație cadastrală/intabulare, proprietarul trebuie să se adreseze mai întâi unui expert cadastrist autorizat în vederea efectuării acestei documentații și a intabulării
După ce a fost încheiat actul de vânzare sau alt tip de act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. De exemplu, în cazul unei vânzări, dreptul de proprietate se va intabula pe numele noului proprietar. În acest scop, notarul public va trimite cererea de înscriere a actului notarial, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază de activitate se află imobilul.

Cadastru imobiliar edilitar

Cadastrul de specialitate în domeniul imobiliar-edilitar este un subsistem de evidenţă şi de inventariere sistematică a tuturor bunurilor imobile din intravilanul localităţilor, sub aspect tehnic şi economic, cu respectarea normelor tehnice şi a datelor de bază din cadastrul general, privind suprafaţa, categoria de folosinţă şi proprietarul.

Băncile de date urbane reprezintă sistemul informaţional care are la bază datele din cadastrul imobiliar-edilitar şi din alte sectoare de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localităţilor, în corelare cu programele de dezvoltare ale administraţiilor locale, la toate nivelurile.

 Despre noi

GeoCad Plus SRL a fost infiintata in anul 2004. Cei peste 12 ani de experienta acumulata in activitate ne permit sa executam lucrari de cadastru si intabulare in Bucuresti si judetul Ilfov. Echipa noastra este formata din ingineri autorizati de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru lucrari de cadastru, topografie si geodezie.